Srpski / English

 

Svečano otvaranje Ateljea Naivne umetnosti "MEZIN ADAM" - Uzdin

GLAVNA STRANA

BIOGRAFIJA

GALERIJA

PRODAJA

IZLOŽBE

KONTAKT

SVEČANO OTVARANJE ATELJEA

DOBRODOŠLI

Ovim povodom želim da pozdravim sve one koji su izdvojili vreme za posetu prezentacije, prijatan boravak.

                                                                                                   Mezin Adam

Radni prostor unutar Ateljea "Mezin Adam" - Uzdin

NOVOSTI:

Vesti iz Opštine Kovačica - Radio televizije Opštine Kovačica

Uzdinci u Bukureštu

 

Wednesday, 28 November 2007

  Naivni slikari Doma kulture "Dojna" iz Uzdina učestvuju  i ove godine na Međunarodnom Salonu naivne umetnosti, koji se održava od 1. do 9. decembra u Bukureštu.

  Po rečima Jona Sekešana, direktora Doma kulture, uzdinska škola naive će biti prisutna sa 20 slika, vlasništvo Galerije naivne umetnosti pri Domu kulture, a 9-tom po redu salonu će prisustvovati i poznati uzdinski slikar Adam Mezin.
(RTV OK)

Pictura de la Uzdin, un arc peste timp

Eveniment - Mirela MARINESCU
(citeste alte articole de acelasi autor »)

Adam Mezin, Aurora Velici, Florica Cheþ, Anuþa Dolamã, Ileana Oalge, Ofelia Spãriosu, Daniel Susa, Florica Puia, Sofia Ionaºcu, Viorel Boºcã, Sofia Boºcã, Stela Giura, Ana Onciu sunt artiºtii ªcolii de picturã naivã de la Uzdin, care au venit la Craiova sã-ºi expunã cele peste 40 de lucrãri.

 

Muzeul de Artã „Jean Mihail“ gãzduieºte vernisajul expoziþiei artiºtilor ªcolii de picturã naivã de la Uzdin. Peste 40 de lucrãri în ulei au venit sã vorbeascã despre arta care s-a nãscut, a crescut ºi s-a dezvoltat pe acele meleaguri. Evenimentul s-a bucurat ºi de participarea scriitorului din Serbia Vasile Barbu, care nu a fãcut rabat de laude atunci când a venit vorba de munca elevilor ªcolii de la Uzdini: Adam Mezin, Aurora Velici, Florica Cheþ, Anuþa Dolamã, Ileana Oalge, Ofelia Spãriosu, Daniel Susa, Florica Puia, Sofia Ionaºcu, Viorel Bosicã, Sofia Bosicã, Stela Giura, Ana Onciu.

O artã care s-a nãscut la sat

Dacã astãzi vorbim de pictura naivã din Uzdin, de femeile care au þesut firul de lânã ºi apoi l-au împletit cu vise ºi culori, ieri, lumea discuta despre mãtuºa Trinþu, în casa cãreia s-a nãscut arta naivã, care vine sã grãiascã, la Craiova, despre frumuseþe ºi talent. „M-a cunoscut mai devreme decât o cunoscusem eu pe ea. Mãtuºa «fermecatã». Casa «Trinþilor» din «socacu al dântâi» era pentru mine una de poveºti. Rar mã duceam la ei, dar de fiecare datã parcã radia cu ceva de tot nou. Nemaiîntâlnit pe alþii. Primul patefon cu resort ºi cu arc, «ca de cusut», primul tort «ca ºi rãdãcina» sau ca «lubeniþa», chilimuri în multe iþe, ºi-mi amintesc prima picturã pe pânzã - «de babaº». Toate au ieºit din mâinile Aunuicãi Mãran, a «mãtuºei fermecate». Nu mi-am putut închipui cã într-o zi din acea casã va ieºi ca ºi din «lampa lui Aladin» spiritul picturii naive din Uzdin. ªi, ca ºi orice duh, îºi va lua calea spre sufletele oamenilor de pretutindeni. Pentru cã aci, chiar în acea casã, s-a nãscut germenele picturii naive din Uzdin ºi, ca ºi-o epidemie, s-a înºirat prin tot satul. Dar mai întâi a bãtut la uºa Mariei Bãlan. Apoi, pe rând, a bãtut la uºa Sofiei Doclean, Mãrioarei Motorojescu ºi mai departe. Rãmânem însã la amintiri“, relateazã Costa Toader în „Oamenii de seamã ai Banatului“. ªi totuºi, amintiri care aparþin prezentului, spunem noi, dovadã fiind operele care vorbesc despre Uzdinul de azi.

Scurt istoric

Prima expoziþie a celor din Uzdin a avut loc la Vârleþ. Se întâmpla prin 1962. Din 1963, artiºtii ºi-au prezentat lucrãrile la Zurich, în Elveþia, moment care a coincis ºi cu începutul itinerariului expoziþiilor la nivel european, itinerariu care continuã ºi astãzi. ªi uite aºa, tot ceea ce se pierduse undeva în negura timpului avea sã fie reînviat de pictura naivã. Renasc astãzi „portul de fatã mare pieptãnatã cu pãru-ntors ori cu cununã pe cap, mireasã, nevastã învãlitã ori cu cârpã prãfrunce, cârpã mare d-arãmiz“ (Gheorghe Lifa, „Oamenii de seamã ai Banatului“), ºi cine ºtie câte ºi mai câte, totul în opere de artã realizate cu atâta mãiestrie de învãþãþeii ªcolii de artã naivã din Uzdin.

http://www.gds.ro/Eveniment/2007-07-01/Pictura+de+la+Uzdin%2C+un+arc+peste+timp

 

Arta naivã a adus primãvara în Copou!

Pînã pe 28 aprilie, Muzeul "Mihai Eminescu" din Parcul Copou gãzduieºte Expoziþia Naþionalã de Artã Naivã "Saloanele Moldovei", organizatã de Muzeul Literaturii Române Iaºi ºi Societatea Culturalã "Junimea '90".

Ediþia a XVI-a a expoziþiei reuneºte lucrãri ale pictorilor naivi de origine românã din Uzdin, Serbia - Adam Mezin, Sofia Ionaºcu, Sofia Bosicã, Ileana Oalge - ºi a celor consacraþi din þarã: Salomia Andronic (Rãcãciuni, Bacãu), Adina ªtefãnescu Bobu (Brãila), Mihai Dascãlu (Oradea), Vasile Popovici, Gustav ºi Doina Hlinca, Elena Hãbãsescu (Reºiþa, Caraº-Severin). Judeþul Iaºi pare sã aibã o adevãratã tradiþie în domeniu: Gheorghe Ciobanu ºi Lucia Ciobanu (Balþaþi), Aurora Nãforniþã, Calistrat Robu, Jana Ghemeº, Elena Zbanþ, Valentina Porþan, Adrian Pascaru, Valentina ºi Gheorghe Acasandrei. Nu doar Paºtele ºi primãvara sînt redate în aceste lucrãri, ci ºi celelalte sãrbãtori ale românilor, anotimpuri, obiceiuri ºi scene de poveste... cu sau fãrã moralã.

Expoziþia poate fi vizitatã de marþi pînã duminicã, între orele 10 - 17 (cu excepþia Paºtelui), o ocazie de a (re)vizita ºi expoziþia permanentã a Muzeului "Mihai Eminescu". (G.P.)

 

A IX-a ediþie a Salonului Internaþional de Artã Naivã

01.12.2007 - 09.12.2007
Data introducerii: 27.11.2007
Organizator: Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Anunþat de: Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Localitatea: Bucureºti
Locul de desfãºurare: Complexul Expoziþional ROMEXPO, Pavilionul 15 - Galerie
Anvergura: internaþionalã

 

Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi Cultelor, organizeazã cea de-a IX-a ediþie a Salonului Internaþional de Artã Naivã, în perioada 1-9 decembrie 2007, la Complexul Expoziþional ROMEXPO, Pavilionul 15 - Galerie.
 
Expoziþia se constituie într-o panoramã a artei naive româneºti în context european ºi este un prilej de promovare a artei naive contemporane, precum ºi a artiºtilor naivi români.
 
Pe simeze vor fi prezenþi unii dintre cei mai cunoscuþi artiºti naivi din: Serbia - Steluþa Giura, Todor ºi Sofia Ionaºcu, Anamarija Janković, Ana Kotvašova,
Adam Mezin, Ileana Oalge, Pavel Juhas Povoloni ºi din România - Costel Bogatu, Ana Boþa, Camelia Ciobanu, Gheorghe ºi Lucica Ciobanu, Mihai Dascãlu, Elena Ferdinand, Doina Mariþa ºi Gustav Ioan Hlinka, Paula Iacob, Costel Iftinchi, Ioan Mãric, Mariana Mihuþ, Petru Mihuþ, Despina Mitrofan, Teodor Moraru, Emil Pavelescu, Catinca Popescu, Vasile Popovici, Calistrat Robu, Mihai Vintilã, Constantina Voicu º.a.
 
Sunt, de asemenea, aºteptaþi reprezentanþi ai unor importante galerii ºi organizatori de expoziþii de artã naivã din Franþa, Estonia ºi Israel.
 
Cele mai valoroase lucrãri vor fi premiate la vernisaj, sâmbãtã, 1 decembrie a. c., orele 14, la Complexul Expoziþional ROMEXPO, Pavilionul 15 - Galerie- Bucureºti.Naive art promoting Serbia

Author: M. M. | 19.12.2007 - 00:43

Exhibition of Jan Glozik, our famous artist from the world famous Kovacica naive art school, has been opened on his 50th anniversary. The end of 2007 has a special significance for the artists from Kovacica because of their successful promotion in Tokio, Brussels and New York.

Takehiro Togo, the Japanese ambassador from the Center for Peace and Development in Vienna, was present at the exhibition, together with a cultural attache from the Japanese Embassy in Belgrade, while maestro Jan Nemecek gave wonderful violin performance. Eva Husirakova,
Adam Mezin, Desa Petrov - Morar, Alzbeta Cizikova, Jan Glozik and other painters from the Babka Gallery received acknowledgements for their artistic achievements. The exhibition which has already traveled the world presented the works from different parts of Serbia, in the first place from Kovacica.
“We already have invitations for exhibitions in 2008, in Onomichi and Oita, since Japanese art admirers are very interested in our naive art,” the director of the Babka Gallery said for “Blic”.
“I honestly hope that my exhibitions would help in better understanding Serbia, as well as in establishing friendly relation with Japanese audience which is very interested in our naive art based on the scenes of diligent people in their households, but also of festivities which make our everyday life happier. Glozik is the true representative of the painters form Vojvodina. His paintings depict life of people from Kovacica, dilapidated lowland houses (although there are no more of these houses in Kovacica, since the village has rapidly developed owing to naive art), peasants on the fields and musicians.
“Glozik’s paintings partly consist of reality and partly from imagination. Central characters are people and their experiences, but not in the folklore environment, but in a sociological moment,” an art historian Emina Ciric pointed out.

http://english.blic.rs/Culture-Showbiz/1260/Naive-art-promoting-Serbia

 

Koreni u tradiciji

 

Na oko 50 kilometra od Beograda, u jugoistočnom Banatu, smešteno je selo Kovačica – centar vojvođanske naive koji godišnje poseti više hiljada gostiju. Ove godine u Kovačici očekuju oko devet hiljada turista iz zemlje i sveta.

 

 

Pre više od dvesta godina, kada su slovački kolonisti zbog teških ekonomskih uslova i zbog verskih razloga napustili svoj zavičaj podno Severnih Karpata i od Bečkog dvora dobili dozvolu da se nastane u jugoistočnom Banatu, nastalo je selo Kovačica. Potomke današnjih slovačkih doseljenika Marija Terezija naselila je 1802. godine da kao graničari stanu između Austrijskog i Osmanskog carstva. Zbog istih ili sličnih razloga, ovamo su se doselili i Srbi, Mađari, Rumuni, Romi, Hrvati, Rusini i zahvaljujući međusobnom uvažavanju i saradnji uspeli – uprkos svemu onome što se preko dva stoleća događalo na nemirnom balkanskom prostoru – da opstanu zajedno a da istovremeno sačuvaju svoje pismo, jezik, veru, običaje, muzičku kulturu...

    

 

Danas na ovom prostoru živi više od šesnaest nacija i etničkih manjina (Slovaci su najbrojniji i Kovačica slovi za jedan od društvenih i kulturnih centara Slovaka u Vojvodini), i sve su one sačuvale svoja kulturna i istorijska obeležja, svoju etničku potku i istovremeno stvorile novu specifičnu kulturu koja se razbuktala preko naivne umetnosti po kojoj su meštani Kovačice postali poznati u svetu.

 

To najblistavije mesto na polju naivne umetnosti pripalo je Kovačici zahvaljujući naivnim slikarima. Oni ovde slikaju više od pedeset godina u kontinuitetu, a zajedno izlažu, neguju i slave ime Kovačice na svim meridijanima sveta. Zbog tog razloga po preporuci IOV (International Organization of Folk Art), organizaciji sa sedištem u Beču koja okuplja 182 zemlje, Kovačica i njen Etnocentar našli su se na listi Uneskove akcije "Živo ljudsko blago".

    

 

U Kovačici se mogu videti ali i kupiti, oslikane šamlice, oslikane tikve, oslikana ogledala, autentični suveniri od kukuruzovine, slame, gline, drveta, tekstila, naravno i slike najznačajnijih naivnih umetnika. Pored dela naivnih slikara koja plene spokojstvom, šarolikom jednostavnošću i zadovoljstvom, u Kovačici vas očekuje i lokalni specijalitet – neizbežna kovačička štrudla s makom.

 

Sve je, reklo bi se, počelo slučajno, kada je pre pola veka (1952. godine) na proslavi povodom 150-godišnjice osnivanja Kovačice, organizovana prva izložba. Pored meštana pevača, igrača i vezilja, stidljivo su se pojavili i slikari seljaci sa svojim crtežima. Sledile su organizovane izložbe i sve češće posete visokih vladinih zvaničnika i stranih diplomata. Već osamdesetih godina kovačički naivci visoko se kotiraju u jugoslovenskom i svetskom naivnom slikarstvu.

    

 

Za protekle pedeset četiri godine svaki slikar poklonio je po jednu sliku svom selu, tako da danas Kovačica ima u svojoj kolekciji više od 500 slika naivnih umetnika.

 

U to vreme slikarstvo naivaca Kovačice, za koje se može reći da se najviše oslanja na tradiciju i folklor, predstavljaju Jan Sokol, Mihal Bireš i Martin Paluška, ali je najveći uspeh postigao Martin Jonaš.

Kad su ovi slikari bili već slavni pojavila se (1964) Zuzana Halupova. Bila je to prva žena u Kovačici koja je iglu i konac zamenila kičicom i bojom. Veoma brzo njenim slikama divili su se Pariz, Njujork, Ženeva, Hongkong, Bratislava, Boston... a više miliona reprodukcija njenih slika obišlo je svet na Unicefovim čestitkama.

    

 

"Ona je bila, ni manje ni više, nego slikar onog čuda koje se zove ceo ljudski život! To što je za jednog Pikasa bila ideja, a za jednog Bejkona ostala enigma, Halupova je, doslovce, prenosila na svoja platna. U tome jeste njena naivnost. Ali, gle, tu je i njena veličina... Ona o svetu umetnosti nije znala nešto više od pomenutih veličina, ali njima umetnost nije dala toliko sreće kao njoj. Volter je, izvesno, pravo rekao da više ceni "nesrećno" znanje indijskih bramana nego "srećno" neznanje bretonske seljanke. Pri tom, on nije mislio na samo osećanje ljudskog života, na iskustvo življenja njegove istine. U tom iskustvu količina znanja nije najvrednija. Halupova se sigurno ne bi mogla bogzna čemu da nauči od nekog filozofa, ali filozof bi mogao nešto da nauči iz njenih slika" (Đorđe Kadijević).

    

 

Zuzana Vereski

 

 

Sa Zuzanom Halupovom i Martinom Jonašem, Kovačica sedamdesetih i osamdesetih godina doživljava najveći uspeh i priznanje u svetu i krči put današnjoj mladoj generaciji kojoj pripadaju Zuzana Vereski, Eva Husarikova, Pavel Hajko, Jan Gložik, Pavel Cicka, Jan Strakušek, Jan Bačur, Marci Markov, Pavel Lavroš, Ferenc Pataki, Adam Mezin i dr...

 

Adam Mezin

    

 

Zuzana Vereski

 

 

 Uzdin - rodno mesto Mezin Adama 

Geografski položaj naselja i atara

   Uzdin se nalazi severno od Kovačice, na udaljenosti od 10 km. Ovo selo pripada Potamiškim naseljima i od ove reke je udaljeno svega 5 km. Izgrađeno je na višim delovima lesne zaravni. Ima povoljne saobraćajne uslove, jer je pored naselja izgrađena pruga Pančevo – Zrenjanin – Kikinda, a kroz naselje prolazi magistralni asfaltni put istog pravca.

   Atar ovog banatskog naselja se najvećim svojim delom prostire na lesnoj zaravni, manjim delom na lesnoj terasi, a najmanjim delom u aluvijalnoj ravni. Korišćenje ove tri morfološke celine, koja su preteško prekrivene različitim tipovima i podtipovima plodnog zemljišta, uz savremenih agrotehničkih mera vredni ratari Uzdina postižu visoke prinose u proizvodnji najraznovrsnijih kultura.

Kratak pregled istorije naselja

   Sredinom 18. veka ovo naselje se pominje kao pustara Bečkerečkog okruga pod imenom Veliki i Mali Uzdin. Ova pustara je bila u vlasništvu Eraskih poseda, izdatih u zakup. Formiranjem vojnih granica 1767 godine na ovom mestu se naseljava jedna četa 12. puka nemačko-banske granične pukovnije. Prilikom Austro-Turskog rata 1788 veći deo ove jedinice strada. Za vreme Mađarske revolucije 1848-1849 godine stanovništvo Uzdina morala je privremeno da izbegne. Ponovnim naseljavanjem najveći deo stanovnistva čine Rumuni. U popisu 1910 godine ovo banatsko selo je već imalo 1178 nastanjenih kuća, u kojima je živelo 5581 stanovnika. U isto vreme izgrađena je i Železnicka pruga Bečkerek – Pančevo, što je bitno ubrzalo privredni razvoj naselja.

Rumunska pravoslavna crkva u Uzdinu.

Stanovništvo

   U kvantitativnom kretanju stanovništva od 1869 do 1981 g. u Uzdinu se zapažaju značajne promene. Najveći broj stanovnika ovo naselje je imalo 1890 godine, 5935 stanovnika. Od tada pa do poslednje popisne godine broj stanovnika je u postepenom i neprekidnom opadanju. Osnovni razlozi stalnog opadanja su emigracioni procesi. Emigracije su bile razvijene i pre drugog svetskog rata, a nakon oslobađenja one su se još više razvile.

Privreda

   Uzdin je tipično agrarno vojvođansko naselje u kojem osnovno zanimanje stanovništva čine ratarstvo i stočarstvo. Poljoprivredna proizvodnja je organizovana na individualnim i društvenim posedima.

   Uporedom sa ratarskom i stočarskom proizvodnjom, izgradnjom ribnjaka stanovnici Uzdina ostvaruju i uspešnu proizvodnju slatkovodne ribe.

   Veliko prostranstvo šume i pitoma reka Tamiš pružaju veoma povoljne prirodne uslove za dalji razvoj lova i ribolova, za razvoj lovnog i ribolovnog, izletničkog, tranzitnog turizma.

Fizionomske odlike i funkcije naselja

   Uzdin je seosko naselje panonskog tipa. Pravougaonog je oblika sa isturenim delovima na jugu prema središtu Opštine Kovačica. Ulice su široke i seku se pod pravim uglom. Kolovozi su asfaltirani u većem broju ulica. Između izgrađenih trotoara i kolovoza prostiru se travnjaci i cvećnjaci. Ulični drvoredi i park u centru naselja odaju izuzetan estetski izgled naselja. Spomenik palim žrtvama u drugom svetskom ratu sa spomen česmom takođe se nalazi u središtu naselja.

   Dom kulture ”Doina” ostvaruje veoma značajne rezultate u oblasti kulture. Prvi zadaci kulturnog umetničkog stvaralaštva javljaju se u Uzdinu još 1898 godine. Tada je formirano prvo horsko društvo u naselju. U 1961 godini osniva se sekcija naivnih slikara u Uzdinu. Godine 1963 u okviru doma kulture osniva se galerija naivnog slikarstva. Uzdinski naivni slikari Anuika Maran, Florika Puja, Marija Balan, Florika Kec, Sofija Doklean, Marioara Motorozesku, Ana Oncu, Viorika Iepure, Sofija Jonasku, Anuca Dolama, Steluta Caran, Steluta Djura, Adam Mezin… dostigli su najveći domet u naivnom slikarstvu i svoja platna izlazu u najvećim svetskim galerijama naive. Ove vredni i uspešni slikari do sada su izlagali u brojnim evropskim i svetskim gradovima i metropolama: Njujork, Vašington, Madrid, Minhen, Veneciji, Geteboeg, Milan, Temišvar, Beč, Rim, Stokholm, Beograd, Zagreb i mnogim drugim mestima.

 

 

 

<GLAVNA STRANA> <BIOGRAFIJA> <GALERIJA> <PRODAJA> <IZLOŽBE> <KONTAKT>